loader image

פרויקטים בחו"ל

קבוצת הנדל"ן גני טל שותפה למגוון פרויקטים יוקרתיים ברחבי העולם,
הנרכשים בשיתוף יזמים ושותפים מקומיים וניהולם השוטף נעשה בחו"ל.
הפרויקטים, כמיטב המסורת, נבנים תוך הקפדה בלתי מתפשרת על איכות החומרים,
עיצוב אדריכלי מפואר וסטנדרט מגורים גבוה.