loader image

פרויקטים התחדשות עירונית

בבעלות קבוצת גני טל למעלה מ-40 פרויקטים שונים ברחבי הארץ והעולם,
הכוללים פרויקטים מתחום היזמות, ההתחדשות העירונית והמסחר.