loader image

מגנוליה, סיביו

מגנוליה, סיביו

פרויקט יוקרתי למגורים בשכונת מגנוליה בעיר סיביו, בירת התיירות של רומניה. הפרויקט נבנה כהמשך לשכונת מגנוליה בה כבר בנינו ואיכלסנו כ-1,450 יחידות דיור חדשות. הפרויקט יכלול 550 יחידות דיור שייבנו בסגנון עדכני וחדשני ויהוו חלק אינטגרלי מהשכונה הקיימת.

סיביו (sibiu), רומניה

מספר בניניים: 14

מספר קומות: 5

מספר יח"ד: 2,000

שלב א' בבניה שלב ב' בתכנון

גלריה