loader image

Majestic Recidences at Tzfat

Majestic Recidences at Tzfat

עבור יהודי התפוצות החפצים בדירות יוקרה בארץ הקודש, סדרת "מג'סטיק" מהווה את היהלום שבכתר,

ושלב הפריסייל בפרויקט רושם שיאי ביקוש מצד מתעניינים מארה"ב ומאירופה.

מג'סטיק צפת ממוקמת בצמידות לעיר העתיקה והמתוירת של צפת ההיסטורית. הנוף הנשקף ליער מירון

ולציון הרשב"י כובש את העין ואת הלב, ויחד עם קומת ה"facilities" המאובזרת על שלל השירותים

והפינוקים שלה, ועם העיצוב המלכותי המתוכנן בקפידה על ידי טובי המוחות האדריכליים – דיירי הפרויקט

נהנים משלמות נדירה.

רחוב יוני צפת

מספר בניניים: 4

מספר קומות: 11

מספר יח"ד: 80

בתכנון

גלריה