loader image

משכנות טל בני ברק

משכנות טל בני ברק

ברחוב הרב לנדא בבני ברק, מעל שדרת מסחר שוקקת חיים,הקמנו שני בנייני איכות מחוברים בסטנדרט גבוה. הפרויקט אוכלס בשנת 2007, ומאז הפך לאחד הפרויקטים המבוקשים באזור.

 

רחוב הרב לנדא

מספר בניניים: 2

מספר קומות: 7

מספר יח"ד: 50

מאוכלס

אדריכל: ליאון אושקי

גלריה