loader image

לאפיס & קווארציט, יאש רומניה

לאפיס & קווארציט, יאש רומניה

שני פרויקטים בחלקה המתחדש של העיר יאש, רומניה.
מתאפיינים במפרט טכני עשיר, אדריכלות עדכנית
ובנייה ירוקה וידידותית לסביבה.

גאלאטה, יאש, רומניה

מספר בניניים: 16

מספר קומות: 6

מספר יח"ד: 740

שנת ביצוע: 2023 אכלוס: 2025-2027

גלריה