loader image

רובע גני טל אשדוד

רובע גני טל אשדוד

בלב רובע ז' האשדודי הוקם פרויקט מיוחד במינו, המתקיים כרובע מגורים נפרד ושליו. הפרויקט מכיל בתוכו את כל הנצרך לחיי היומיום של הדיירים – מגני ילדים ומעונות יום, דרך פארקי שעשועים וגינת נויועד למרכז מסחרי עם שפע חנויות. כמו כן עומד לרשות הדיירים בניין משרדים וחניון תת-קרקעי.

רשב"י 11-13 | אור לציון 4-6

מספר בניניים: שלב א' 5 | שלב ב' 3

מספר קומות: 9

מספר יח"ד: 5

שנת אכלוס והקמה: אכלוס שלב א' 2023 | הקמה שלב ב' 2025

גלריה